جهت هر گونه انتقاد و یا پیشنهاد از ما:

کد پستی:

۹۱۸۴۹۳۸۷۶۶

شماره تماس :

021-28425492

0903-7891705

ایمیل پشتیبانی : 

info@bergisco.com


telegram : @ikashop2

instagram : ika_bazar

021-28425492

۹ صبح الی ۹ شب